Menu

Brukeravtale og Personvern

GENERELT:

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Tveit Media (org.nr. 996 974 871) og din firmakonto med dine brukere som bruker nettjenesten Datablader.no.

TJENESTEN:

Programvaren fungerer på alle datamaskiner tilkoblet Internett og kjører nettleser som Chrome, Firefox, Internet Explorer eller lignende nettlesere. En PDF-leser som f.eks. Adobe Reader e.l. kreves for å kunne åpne dokumenter som er lastet opp i PDF format.

PRISER OG BETALING:

På grunn av produktenes natur er alle kjøp og betalinger endelige og refunderes ikke. Dette gjelder både forhåndsbetalte og etterskuddsbetalte tjenester.

Alle fakturaer fra Tveit Media har betalingsfrist 30 dager. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Dersom eventuelle fakturaer fra Tveit Media ikke er betalt innen rimelig tid, står Tveit Media fritt til å stenge din firmakonto og dine brukeres tilgang til tjenesten Datablader.no.

Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsbetalt avgift.

BRUKEROPPLYSNINGER:

Tveit Media selger eller bytter ikke bort person- eller firmaopplysninger til tredjepart. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis tjenesten Datablader.no og/eller Tveit Media kjøpes opp eller lignende.

Kun Tveit Media har tilgang til tjenestens datafiler og/eller database. Tveit Media forbeholder seg full rett til på eget initiativ å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger dersom det er mistanke om ulovlig bruk av tjenesten, eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering.

ANSVARSBEGRENSNINGER:

Tveit Media gjør sitt ytterste for å levere best mulig og stabil tjeneste. Virus-scan og backup av både database og filer blir gjort hver natt. Infiserte filer vil uten varsel bli slettet fra server.

Tveit Media er ikke ansvarlig for data som brukere legger inn i tjenesten eller for dokumenter som bruker laster opp til tjenesten.

FORCE MAJEURE:

Tveit Media er ikke ansvarlig ved force majeure.

MISBRUK AV TJENESTEN:

Tveit Media kan uten varsel stenge firmakonto til den som på en eller annen måte manipulerer tjenesten. Det samme gjelder brukere som har forsøkt hacke tjenesten på datablader.no, eller brukt tjenesten med falsk identitet, eller driver virksomhet som Tveit Media finner uønsket av en eller annen grunn.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG:

Innholdet på Datablader.no tilhører Tveit Media og er beskyttet etter opphavsrettslovgivningen. Alt av tekst, data-kode, bilder/grafikk, design og annet innhold på Datablader.no kan ikke kopieres eller benyttes på annen måte uten skriftlig samtykke fra Tveit Media.

Tjenestene kan ikke selges, leies ut, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, verken mot vederlag eller gratis.

LOGGFILER:

Som de fleste andre nettsteder bruker dette nettstedet loggfiler. Informasjonen i loggfilene inkluderer IP-adresser, nettlesertype, ISP, tidspunkter, refererende sider m.m. Denne informasjonen er ikke personlig identifiserbar.

COOKIES:

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at cookies brukes til analyse, tilpasset innhold

TVISTER:

Tvister i anledning denne brukeravtalen og bruk av Datablader.no, hører inn under de ordinære domstoler.

Sist oppdatert: 11-01-2015.