Menu

DATABLADER I DIN BEDRIFT!

I følge HMS reglementet er alle bedrifter pålagt å ha tilgjengelig sikkerhetsdatablader for de såkalt farlige stoffer som håndteres i bedriften.

Du må da oppdatere ringpermen din, eller andre metoder du bruker for å gjøre dem tilgjengelig for alle ansatte i din bedrift. Kanskje har du noen datablad liggende her og noen der. Og når du skal oppdatere ringpermer el., finner du kanskje ikke alle.

Her på Datablader.no, kan du ta i bruk en ryddig og brukervennlig metode for å håndtere sikkerhetsbladene for din bedrift. Last dem opp på vår server, og vi gjør dine sikkerhetsdatablader tilgjengelig på nett i digital form.

Les mer om tjenesten her:!

Registrer din bedrift i dag, for full oversikt over alle databladene dine.

· Dette systemet reduserer papir-distribusjon.

· Dine ansatte søker opp de aktuelle databladene som de trenger til en hver tid. Alt tilgjengelig på nett.

· Du får full kontroll på bedriftens datablader, og følger myndighetskravene.

· Om du skal printe ut alle sikkerhetsbladene dine for en lokasjon el., vet du alltid hvor du finner dem.

Prøv tjenesten gratis i 30 dager for å se om løsningen dekker dine behov.

Dette er helt uforpliktende! Etter prøveperioden velger du selv om du vil fortsette eller ikke. Uten mas fra oss.

Oppbevaring av sikkerhetsdatablader i bedriften din

Jobber du i en bedrift der du eller andre ansatte er i kontakt med farlige kjemikalier? Da er du helt sikkert kjent med rutinene rundt sikkerhetsdatablader – eller bare datablader – som er lovpålagte skriv med informasjon om de ulike kjemikaliene. Disse databladene forteller blant annet hvilke vernetiltak som bør gjøres for å beskytte mennesker mot kjemikaliene, og også hvilke tiltak som kan gjøres dersom man blir feilaktig eksponert for disse.

Men hvordan oppbevares sikkerhetsdatabladene i din bedrift? Det er ulike krav til oppbevaring av slike skriv, men fellesnevneren er at alle ansatte skal ha tilgang til de. Og mens de fleste fortsatt oppbevarer slike dokumenter i ringpermer, så vil det være en langt mer gunstig løsning å oppbevare databladene elektronisk. Vi skal videre nå se nærmere på lovverket rundt dette, og ikke minst hvordan det lar seg gjøre i praksis.

Dette sier lovverket om oppbevaring av sikkerhetsdatablader

For det første, så har leverandøren av kjemikaliene en plikt til å legge ved et sikkerhetsdatablad som forteller om de farlige egenskapene og om tiltak man kan gjøre for å verne seg selv under bruken av de. Det blir stadig mer vanlig å sende slike dokumenter elektronisk for å spare penger, og dersom bedriften din da ikke oppbevarer sikkerhetsdatabladene elektronisk selv, så betyr det mye ekstrajobb og kostnader med utskrift og oppbevaring.

Arbeidsgiver har nemlig en plikt til å sørge for at alle ansatte skal ha enkel tilgang til sikkerhetsdatabladene. Formålet er at bedriftens ansatte skal kunne sikre seg selv mot helseskader forbundet med bruk av kjemikaliene. Lovverket sier ikke noe om at databladene må oppbevares fysisk, og i den moderne verden vil de aller fleste bedrifter finne ut at det er enklere å oppbevare de elektronisk. Det er riktignok et krav om at arbeidstaker og verneombud skal ha en skriftlig kopi av stoffkartoteket, men med en elektronisk oppbevaring har man langt enklere og raskere tilgang til databladene.

Slik kan bedriften din oppbevare databladene elektronisk

Ved å benytte oppbevaringstjenesten fra Datablader.no, kan alle de ansatte i bedriften din enkelt få tilgang til hvert enkelt datablad gjennom nettet. Alt man behøver er en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin – og tjenesten oppfyller naturligvis regelverket rundt oppbevaring av sikkerhetsdatablader. Da vet alle ansatte i bedriften hvor de finner databladene, og slipper å lete seg i hjel etter en ringperm når de lurer på noe om enkelte kjemikalier.

Elektronisk oppbevaring av sikkerhetsdatablader er dessuten svært rimelig – i alle fall om du velger Datablader.no. Den minste pakken begynner på drøye 600 kroner/årlig, og samtidig får man hele 30 dager med gratis prøvetid på tjenesten. Dette gjør at du selv kan teste ut hvordan systemet fungerer, uten at du forplikter deg til noe som helst. Tjenesten er uansett såpass oversiktlig og rimelig at vi tror at de fleste som først tester den ut blir overbevist om at dette er den enkleste måten å oppbevare sikkerhetsdatablader på.

Lurer du på noe om sikkerhetsdatablader og om din bedrift følger det regelverket som har satt, så finnes det omfattende informasjon om dette på nettet. Blant annet så gir det statseide nettstedet Regelhjelp.no deg grundig informasjon om HMS-regelverket i norske bedrifter. Mer konkret informasjon om sikkerhetsdatablader finner du også på nettsidene til Arbeidstilsynet.


Datablader.no - Logo