Menu

Hjelp til endre informasjon om et dokumenter.

Tilbake til hjelpesidens førsteside.

Du kan endre informasjon om et HMS datablad hvis du er Admin eller Superbruker.

Endre informasjon om et HMS datablad

Klikk på ikonet vist på bilde ovenfor.

Du kan endre alle feltene

Du kan endre alle feltene som vist på bildet.

Velge om du vil laste opp dokument

Her kan du velge om du vil laste opp dokument på oppføringen en gang til, eller la filen være uendret.


Tilbake til hjelpesidens førsteside.