Menu

Hjelp til å opprette brukere / ansatte

Tilbake til hjelpesidens førsteside.

Du kan ha flere brukerkontoer tilknyttet din firmakonto her på Datablader.no. På hver brukerkonto kan du velge mellom tre privilegier. De tre er: Admin, Superbruker eller Bruker.

BRUKER: Har leserrettigheter til alle datablader.
SUPERBRUKER: Kan legge inn og redigere datablader.
ADMIN: Kan kjøpe nytt abonnement samt opprette/endre brukerkontoer.

Ny bruker

Fyll ut øverste tabell.

Velg brukerkontoens rettigheter

-Velger du funksjonen Endre, må brukeren endre passord ved første innlogging.
-Velg brukerkontoens rettigheter.

Lage en konto med leserrettigheter

Du kan f.eks. lage en konto med leserrettigheter, til alle ansatte med et lett passord og lett brukernavn. Så slipper du å lage en konto for hver ansatt (om du har mange ansatte).

Hvor mange brukerkontoer du har lov å lage er avhengig av hvilken pakke du velger når du bestiller abonnement.

Hvor mange brukerkontoer du har lov å lage er avhengig av hvilken pakke du velger når du bestiller abonnement. Sjekk priser/pakker for å se hva hver pakke inneholder.


Tilbake til hjelpesidens førsteside.