Menu

Om tjenesten

Datablader.no er en tjeneste fra Tveit Media. Med dette verktøyet holder du på en effektiv måte orden på sikkerhetsdatabladene.

Elektronisk oppbevaring av sikkerhetsdatablader.

Er du ansatt eller har ansvar i en bedrift der arbeidstakerne jobber med eller omgås farlige kjemikalier? Det kan være snakk om alt fra et renholdsbyrå til et firma som jobber med produktutvikling – men regelverket er det samme. HMS-forskriftene sier at alle slike bedrifter skal oppbevare sikkerhetsdatablader lett tilgjengelig for alle ansatte, for å forhindre skader ved bruk av disse kjemikaliene.

Alle kjemikaliene som benyttes i bedriften skal være nokså grundig dokumentert gjennom et sikkerhetsdatablad, også ofte bare omtalt som et datablad. Mens man i gamle dager oppbevarte slike i ringpermer rundt om på huset til bedriften, så har det i moderne tid blitt svært vanlig å oppbevare sikkerhetsdatablader elektronisk. På denne måten så får alle bedriftens ansatte tilgang til den informasjonen de behøver, uansett når på døgnet og hvor de befinner seg.

Hva er sikkerhetsdatablader?

Et sikkerhetsdatablad er et omfattende dokument som inneholder vesentlig informasjon om farlige kjemikalier. Her står det blant annet hvilke tiltak man kan gjøre for å verne en selv når man omgås disse kjemikaliene, samt en del generell informasjon om kjemikalet. Alle leverandører som leverer slike kjemikalier til norske bedrifter er pålagt å sende med tilhørende sikkerhetsdatablader, som utformes etter et lovfestet oppsett. Ettersom det blir stadig mer vanlig å sende denne informasjonen elektronisk, så vil det også være gunstig for bedriften din med elektronisk oppbevaring av datablader.

Derfor bør bedriften din oppbevare datablader elektronisk

Som vi så vidt var inne på i avsnittet ovenfor, så sender stadig flere leverandører sikkerhetsdatabladene elektronisk. Hvis bedriften din da har et system der man enkelt kan legge inn databladene i en database, så sparer man ikke bare penger papir og distribusjon, men også mye tid. Gjennom Datablader.no får din bedrift et eget system der man kan laste opp og ned datablader. Man kan opprette brukere til alle ansatte i bedriften, med ulike rettighetsnivåer.

Og det beste av alt er at tjenesten oppfyller alle kravene som bestemmes av HMS-forskriftene. Du er riktignok nødt til å også oppbevare databladene skriftlig slik at både verneombud og arbeidstaker har tilgang til de på denne måten, men da i langt mindre skala ettersom de fleste av bedriftens ansatte har tilgang til databladene elektronisk. Tjenesten er tilpasset både små og store skjermer, slik at de ansatte kan hente ned sikkerhetsdatablader uansett hva klokken er og uansett hvor de befinner seg.

Ved å velge Datablader.no som leverandør for din bedrifts oppbevaring av sikkerhetsdatablader, så behøver du ikke bekymre deg for endringer i lovverket eller HMS-forskrifter. Tjenesten er i henhold til norsk lov, og oppdateres jevnlig dersom det skulle skje noen endringer i forskriftene. Så lenge du og bedriften din sørger for å laste opp de nødvendige sikkerhetsdatabladene og gi tilgang til de ansatte, så er dette «problemet» ute av verden.

Fordeler med å velge Datablader.no

Systemet som bedriften din får tilgang til gjennom Datablader.no gir dere en komplett oversikt over alle sikkerhetsdatabladene i bedriften. De ansatte kan søke opp aktuelle datablader, og man kan benytte alle enheter som kan kobles til internett og har en nettleser. Det gjør det også svært mye enklere når man skal ta utskrifter av databladene, ettersom databasen er oversiktlig og søkbar. Og som vi allerede har nevnt et par ganger i denne artikkelen, så reduserer det behovet for papirdistribusjon betraktelig.

Hvis du fortsatt er i tvil om Datablader.no er en tjeneste for din bedrift, så får du en gratis prøveperiode på hele 30 dager. Denne er naturligvis uforpliktende, og følgelig kan du og bedriften selv finne ut om dette er noe dere har bruk for. Prisen varierer fra drøye 600 til knappe 3000 kroner/årlig, alt avhengig av hvor mange sikkerhetsdatablader og ansatte det er i bedriften.

Registrer for en prøveperiode på 30 dager gratis!